Ο Ελαιώνας μας

 

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Ο ελαιώνας βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αργαλαστής, στην περιοχή της πρώην Μονής Πάου και είναι προσβάσιμο από αμαξιτή οδό και αγροτικούς δρόμους. Καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων, περίπου και περιέχει 1275 ελαιόδεντρα, μεγάλης ηλικίας.

Το κτήμα είναι τμήμα μεγαλύτερης έκτασης, 658 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει το κτηριακό συγκρότημα της πρώην Μονής Αγίου Νικολάου Πάου, αγρούς και δασικές εκτάσεις. Η Κοινότητα Αργαλαστής, ως ιδιοκτήτης, παραχώρησε την επικαρπία του συνόλου της έκτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 99 χρόνια, με την 25/1985-26/3/1985 απόφασή του, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 9154/1010/5/1985 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παραχώρησε τη χρήση του συνόλου της έκτασης στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας και διαχείρισής της.

Σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης «Το Μοναστήρι και ο άμεσος περίγυρος θα αξιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο σαν Ξενώνας και Κέντρο Επιστημονικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων η δε υπόλοιπη έκταση θα αξιοποιηθεί σαν Πρότυπο αγρόκτημα για Ερευνητικούς, Εκπαιδευτικούς, κλπ. σκοπούς».

Οι εγκαταστάσεις του Μοναστηριού, ανακαινίστηκαν, ανακατασκευάστηκαν και λειτουργούν ως Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, από το 2010.

Το κτήμα είχε μείνει αναξιοποίητο αρκετό διάστημα, όμως, από το 2014 ξεκίνησαν εργασίες αξιοποίησής του και από το 2015 παράγει το πρώτο πανεπιστημιακό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.